Rehabilitacja po COVID-19

W Centrum Psychosomatyki ( OXYMEDICINA, FLOATINGTARNOW) prowadzimy rehabilitację ozdrowieńców po przebyciu COVID -19.

Pacjenci, którzy przebyli objawową lub nawet skąpoobjawową infekcję wirusem SARS COV-2 bardo często przez wiele miesięcy skarżą się na pochorobowe powikłania somatyczne, przewlekłe dolegliwości bólowe, osłabioną odporność i liczne problemy natury psychologicznej.

Zaburzenia w oddychaniu, duszności, ogólne osłabienie organizmu, skutkujące długotrwałym poczuciem zmęczenia, także zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia psychosomatyczne, bezsenność, problemy seksualne to tylko niektóre objawy z jakimi borykają się osoby po zakażeniu koronawirusem SARS CoV-2.

W powrocie do zdrowia i regeneracji organizmu bardzo istotna jest profesjonalna rehabilitacja uwzględniająca zarówno dolegliwości somatyczne (organiczne), jak też zaburzenia i dysfunkcje natury psychologicznej.

Problemy ze zdrowiem lekarze obserwują zarówno u pacjentów, którzy ciężko przechorowali infekcję wirusem SARS CoV-2, jak też u wielu młodych ludzi u których choroba przebiegała bardzo łagodnie.

Zespół pocovidowy obejmuje bardzo liczne dolegliwości, między innymi:

Rehabilitacja po przebyciu choroby COVID-19

W Centrum Psychosomatyki prowadzimy rehabilitację zarówno pacjentów z problemami somatycznymi, psychosomatycznymi, jak też psychologicznymi po przebyciu COVID- 19.

Rehabilitacja ma na celu zniwelowanie niekorzystnych skutków choroby i pomoc w powrocie do pełnej sprawności fizycznej oraz psychicznej.

Na poprawę kondycji układu oddechowego, mięśniowo szkieletowego, odpornościowego oraz układu krążenia wpływ mają zabiegi lecznicze, takie jak między innymi tlenoterapia czy inhalacje oddechowe.

W naszej placówce ( Centrum Psychosomatyki- OXYMEDICINA TARNOW) wykorzystujemy w tym celu specjalną komorę hiperbaryczną HBOT.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest dziś standardem w leczeniu dolegliwości po przebyciu COVID-19.

Prowadzona w Centrum Psychosomatyki rehabilitacja pocovidowa pomaga także ozdrowieńcom uporać się z poczuciem lęku, niepewności i izolacji oraz odzyskać równowagę psychiczną po pobycie w szpitalu.

U takich pacjentów z objawami neuropsychiatrycznymi po przebyciu COVID -19, którzy skarżą się na problemy z pamięcią, depresję, lęk, wzmożone napięcie mięśniowe oraz bezsenność z powodzeniem oprócz terapii psychologicznych wykorzystujemy także zabiegi w specjalnej kapsule floatingowej – dowiedz się więcej na floatingtarnow.pl