Choroby Organiczne

W terapii wielu chorób kardiologicznych, gastroenterologicznych, neurologicznych, laryngologicznych, reumatologicznych, uroginekologicznych, metabolicznych, a także onkologicznych wykorzystujemy zabiegi w kapsule floatingowej lub komorze hiperbarycznej.