Szumy uszne i zaburzenia słuchu

Szumy uszne to bardzo nieprzyjemna i dokuczliwa dolegliwość, z którą boryka się coraz więcej pacjentów. Szum uszny to wrażenie odczuwania dźwięku, gdy nie ma pobudzenia ucha zewnętrznego bodźcem akustycznym. Najczęściej jest to: dzwonienie, piszczenie lub buczenie. Dźwięki te mogą pochodzić z jednego lub obu uszu, a także ze środka głowy. Dolegliwość utrudnia codzienne funkcjonowanie, jest przyczyną problemów z zasypianiem, koncentracją oraz źródłem przewlekłego stresu.

Business photo created by katemangostar - www.freepik.com

Przyczyną szumów usznych mogą być choroby neurologiczne, zwężenia naczyń, choroby laryngologiczne, efekt uboczny działania niektórych leków lub nieleczone nadciśnienie tętnicze, ale najczęściej jest to problem psychosomatyczny, związany z nadmiernym napięciem i zaburzenia w sferze emocjonalnej.

 

Jeżeli wykluczymy choroby organiczne i zmiany strukturalne to dolegliwość tą możemy nazwać zjawiskiem akustycznym subiektywnie odbieranym tylko przez pacjenta.

 

Musimy także zdawać sobie sprawę z tego, że w absolutnej ciszy szum fizjologiczny słyszy każdy człowiek i takie odczucia są zjawiskiem normalnym.

 

Jednak uciążliwe szumy subiektywne, będące przyczyną pogorszenia życia pacjentów powinny być leczone, ponieważ człowiek cierpiący na tę dolegliwość nie jest w stanie odpocząć, zrelaksować się, zasnąć, a w konsekwencji również pracować.

 

Natrętny dźwięk słyszany ciągle w głowie doprowadza niektóre osoby do takiego napięcia nerwowego, że nie mogą normalnie funkcjonować. Pacjenci obawiają się także, że szumy są sygnałem rozwijającej się w głowie ciężkiej choroby. Ten strach stale im towarzyszy.

 

Często osoby dotknięte tym problemem uzależniają się od środków psychotropowych, aby złagodzić te dolegliwości i poradzić sobie z lękiem.

Terapia przewlekłych subiektywnych szumów usznych jest trudna, ale przy właściwym postępowaniu możemy znacznie zredukować uciążliwe dolegliwości, z którymi zgłaszają się do nas pacjenci.

Jedną z podstawowych metod stosowanych w naszej placówce jest terapia psychologiczna polegająca na redukcji napięcia, ponieważ chory powinien przede wszystkim przepracować sposób przeżywania trudności, z którymi boryka się na co dzień i pozbyć się przewlekłego stresu.

 

Inną metodą wykorzystywaną w terapii szumów usznych jest habituacja (TRT), która ma ona na celu obniżenie percepcji szumu, czyli nauczenie pacjenta tolerowania tego nieprzyjemnego odczucia na tyle, żeby szum uszny nie obniżał mu jakości życia.

 

Generator szumu szerokopasmowego emitujący tzw. szum biały, który jest cichy i nie zagłusza innych dźwięków, także możemy wykorzystać w leczeniu pacjentów borykających się z tym problemem, szczególnie w miejscach gdzie jest bardzo cicho lub w nocy, ułatwiając zasypianie i sen.

W Centrum Psychosomatyki w leczeniu pacjentów z przewlekłymi, subiektywnymi szumami usznymi najczęściej jednak z powodzeniem stosujemy zabiegi w nowoczesnej komorze hiperbarycznej HBOT.

Tlenoterapia jest wykorzystywana także w terapii zaburzeń słuchu.

Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też tlenoterapia hiperbaryczna jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Tlen podany pod ciśnieniem poprawia właściwości reologiczne i mikrokrążenie, co skutkuje optymalizacją warunków regeneracji struktur ucha wewnętrznego.

 

Według badań prowadzonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie „aż 77 % chorych leczonych w komorze hiperbarycznej stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia subiektywnych dolegliwości”. Co ważne, metoda ta jest całkowicie bezpieczna – u żadnego z chorych korzystającego z zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej nie wystąpiły działania niepożądane tej terapii.

 

Według German Society for ENT-Diseases, Head and Neck Surgery do leczenia tlenoterapią hiperbaryczną kwalifikują się następujące choroby narządu słuchu:

  • szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a
  • utrata słuchu związana z chorobą Meniere’a, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, urazem czaszki, infekcją
  • głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere’a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym
  • zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu
  • subiektywne szumy uszne

Już wiele badań naukowych potwierdza, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi bardzo dobre rezultaty w leczeniu szumów usznych oraz zaburzeń słuchu w tym nagłej głuchoty.

Jak potwierdzają specjaliści, wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie pacjenta, a nawet powoduje całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca.

 

Czasami jednak konieczne jest aż 30 takich sesji terapeutycznych w celu uzyskania optymalnych efektów leczenia.

Wyniki kontrolowanych badań klinicznych przeprowadzonych u ponad 1100 pacjentów oraz badan retrospektywnych 7280 pacjentów wykazały, że HBOT stosowana po bezskutecznym leczeniu zachowawczym była skuteczna u ponad 50 % pacjentów powodując zmniejszenie utraty słuchu o ponad 20 dB.

U około 11 % uzyskano całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu.

 

Najlepsze wyniki uzyskiwano włączając leczenie we wczesnej fazie choroby.

 

W naszej placówce proponujemy Państwu terapię szumów usznych oraz zaburzeń słuchu (głuchoty) w specjalnej komorze hiperbarycznej HBOT.

 

Więcej informacji na www.oxymedicina.pl