Terapia "nagłej głuchoty"?

Tlenoterapia jest metodą z wyboru w terapii przewlekłych szumów usznych, a także NAGŁEJ GŁUCHOTY i innych ( także niedokrwiennych ) zaburzeń słuchu.


Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego, bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA HBOT OXYMEDICINA jest jedyną znaną, naukowo zweryfikowaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym.

Tlen podany pod ciśnieniem poprawia właściwości reologiczne i mikrokrążenie, co skutkuje optymalizacją warunków regeneracji struktur ucha wewnętrznego.

Metoda jest bezpieczna – u żadnego z chorych korzystającego z zabiegu TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ OXYMEDICINA w naszej Placówce nie wystąpiły poważne działania niepożądane tej terapii, ale u nas każdy Pacjent przed sesją HBOT przechodzi wnikliwy proces kwalifikacji.

Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca.

Czasami jednak konieczne jest aż 30 takich sesji terapeutycznych w celu uzyskania optymalnych efektów leczenia.

W CENTRUM PSYCHOSOMATYKI OXYMEDICINA FLOATING TARNOW proponujemy Państwu terapię zaburzeń słuchu (głuchoty) w specjalnej KOMORZE HIPERBARYCZNEJ HBOT OXYMEDICINA, a w wybranych przypadkach np. także w KAPSULE FLOATINGOWEJ.

Więcej na :

www.oxymedicina.pl

www.floatingtarnow.pl

www.saunatarnow.pl