Migrena - nowe metody terapii

Nie ma chyba człowieka, którego nigdy nie bolała głowa. Przyczyn bólów głowy jest bardzo dużo.
Jednak MIGRENA, chociaż nie jest chorobą zagrażającą życiu, to zdecydowanie jest jedną z bardziej uciążliwych dolegliwości i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy jakie są jej przyczyny…

Obecnie uważa się że napad migreny następuje w wyniku skurczu, a następnie rozszerzenia się naczyń mózgowych.

Tak zwana migrena z aurą rozpoczyna się zwężeniem naczyń, które powoduje krótkie niedokrwienie tkanki mózgowej

Prawdopodobnie czynnikiem powodującym to zwężenie jest uwalniania z płytek krwi serotonina, która szybko ulega rozpadowi , a brak jej naczyniozwężającego działania powoduje z kolei szybkie rozszerzenie naczyń i wystąpienie bólu głowy.

Obecnie jednak uważa się, że prawdopodobnie przyczyną migreny jest tzw. depolaryzacja neuronalna, która aktywuje neurony bólowe nerwu trójdzielnego, co następnie wyzwala objawy migrenowych bólów głowy.

Bardzo często migrena występuje rodzinnie, co mogłoby oznaczać, że ma podłoże genetyczne, a u jej podłoża leży nadwrażliwość układu nerwowego na bodźce środowiskowe i sensoryczne.

Główną strukturą nerwową odpowiedzialną za patogenezę migreny jest układ nerwu trójdzielnego zbierający informacje czuciowe z opon mózgowych i naczyń mózgowych.

Bardzo często osoby cierpiące na napad migrenowego bólu głowy odczuwają mdłości, mają światłowstręt, łzawienie oczu oraz nadwrażliwość na wszelkie bodźce zewnętrzne.

Atak migrenowy zwykle trwa od 5 do nawet 70 godzin. Nie ma reguły jaka jest częstotliwość tych napadów.
U niektórych osób występują raz lub dwa razy w roku, inni niestety zmagają się z tym problemem nawet …kilka razy w miesiącu.

Migrena jest chorobą przewlekłą i niestety …nieuleczalną, co nie znaczy jednak że osobie cierpiącej na takie bóle głowy nie można skutecznie pomagać.

Leczenie migreny jest możliwe , ale jest też wielokierunkowe i często interdyscyplinarne.

Przede wszystkim chory powinien unikać czynników wywołujących lub nasilających migrenowy ból głowy.
Ważna jest tutaj odpowiednia higiena życia: unikanie stresu, hałasu i nadmiaru światła, dbanie o odpowiednią ilość snu, właściwe odżywianie i nawodnienie.

W przypadku wystąpienia migrenowego bólu głowy należy jak najszybciej zażyć lek przeciwbólowy
( paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy niesterydowych przeciwzapalnych), często w połączeniu z preparatem przeciwwymiotnym.

W profilaktyce migren stosujemy leki kardiologiczne ( betablokery), leki przeciwpadaczkowe oraz antydepresyjne.

W CENTRUM PSYCHOSOMATYKI OXYMEDICINA FLOATING TARNÓW w terapii przewlekłych migren oraz napięciowych bólów głowy z powodzeniem stosujemy u naszych pacjentów zabiegi w komorze hiperbarycznej OXYMEDICINA , fizjoterapię, a także psychoterapię behawioralną, treningi relaksacyjne oraz biofeedback

W ostatnim okresie wprowadziliśmy także do leczenia pacjentów z migrenowymi bólami głowy sesje terapeutyczne w kapsule floatingowej oraz kompleksową terapię przewlekłego bólu.

Więcej na:

www.oxymedicina.pl

www.floatingtarnow.pl

www.saunatarnow.pl