Napięciowy ból głowy

Napięciowy ból głowy (NBG) to jedna z najczęstszych dolegliwości z jaką borykają się ludzie.

 

Schorzenie nie ma charakteru napadowego i podobnie jak migrena czy bóle klastrowe jest zaliczane do tzw. bólów pierwotnych, czyli samoistnych.

 

Napięciowy ból głowy nie jest dokładnie zlokalizowany. Pacjenci opisują ten rodzaj dolegliwości jako ból ściskający, rozpierający i zwykle obejmujący okolicę czołową, skroniową, ciemieniową, a także potyliczną. U wielu osób zmagających się z tym schorzeniem obserwuje się także wzmożone napięcie mięśni karku oraz nudności, zaburzenia snu i nadwrażliwość na hałas.

Designed by Freepik - www.freepik.com

Stres przyczyną NGB

Jest wiele teorii dotyczących przyczyn powstania napięciowych bólów głowy, ale najczęściej do tej dolegliwości doprowadza stres (emocjonalny lub fizyczny), odwodnienie oraz zaburzenia rytmu snu i czuwania. Niektórzy lekarze uważają, że powodem jest długotrwale utrzymujące się wzmożenie napięcie mięśni w okolicach głowy i szyi.

 

W badaniu neurologicznym nie stwierdza się odchyleń od normy, nie ma też żadnych zmian w badaniach obrazowych i biochemicznych. U wielu chorych obserwuje się natomiast obecność zlokalizowanych na czaszce punktów o podwyższonej wrażliwości na ucisk.

Napięciowe bóle głowy to choroba psychosomatyczna

Napięciowe bóle głowy także zaliczamy do chorób psychosomatycznych, jednak jednoznacznie nie potrafimy opisać patomechanizmu powstania tego schorzenia.

 

Osoby znerwicowane, żyjące w ciągłym napięciu, stawiające sobie zbyt wysokie wymagania w pracy i nie potrafiące umiejętnie odreagowywać stresu, częściej zapadają na taki rodzaj bólu głowy.

 

NBG nasila się pod wpływem emocji i dużego napięcia psychicznego i fizycznego, dlatego niewątpliwie czynniki psychologiczne odgrywają ogromną rolę w etiologii tego schorzenia.

 

Brak jednoznacznego patomechanizmu NBG oznacza, że nie dysponujemy leczeniem przyczynowym.

Terapia napięciowych bólów głowy

 

W leczeniu napięciowych bólów głowy podstawowe znaczenie mają metody niefarmakologiczne:

  • psychoterapia
  • fizjoterapia
  • akupunktura
  • sen
  • odpowiednie nawodnienie
  • EMG biofeedback

W Centrum Psychosomatyki w terapii napięciowych bólów głowy stosujemy przede wszystkim techniki redukcji napięcia i stresu, ćwiczenia relaksacyjne, hipnozę oraz zabiegi w kapsule floatingowej i komorze hiperbarycznej.

 

Terapia REST poprzez głęboką relaksację już po kilku sesjach powoduje uwolnienie od bólu oraz zmniejszenie napięcia mięśni nie tylko okolicy karku, ale w całym ciele.

 

Relaks w kabinach floatingowych może być także stosowany jako uzupełnienie psychologicznych metod redukcji stresu.

 

Relaksacja mięśni i deprawacja sensoryczna zmniejszają w znacznym stopniu stymulację systemu nerwowego. Prowadzi to do większej produkcji endorfin w mózgu.

 

Floating wpływa korzystnie na dolegliwości bólowe kręgosłupa szyjnego, piersiowego, lędźwiowo – krzyżowego oraz bóle dna miednicy mniejszej.

 

Zabiegi w kapsule floatingowej to obecnie jedna z najlepszych na świecie metod redukcji przewlekłego bólu i stresu.

Badania naukowe pokazują, że głęboki relaks posiada trwały efekt zwiększając redukcję ACTH, adrenaliny, noradrenaliny i poziomu kortyzolu.

 

Godzinna sesja jest równoważna około czterem godzinom głębokiego regeneracyjnego snu.

Bardzo skutecznym zabiegiem stosowanym w naszej placówce u pacjentów z napięciowymi bólami głowy jest także terapia w komorze HBOT, podczas które podajemy tlen po zwiększonym ciśnieniem.

 

Poprzez dotlenienie tkanki mózgowej i poprawę przepływu krwi uzyskujemy bardzo dobre rezultaty w leczeniu napięciowych bólów głowy oraz migreny.

W trakcie zabiegu w komorze hiperbarycznej znacznie poprawia się przepływ krwi w mózgu, co wpływa na zmniejszenie objawów.

 

Efekt działania terapii występuje już po kilku minutach od rozpoczęcia leczenia i ma trwałe rezultaty, szczególnie u pacjentów cierpiących na częste bóle migrenowe, ale także u chorych zmagających się na bóle głowy typu napięciowego.

 

Podczas zabiegu HBOT – Hyperbaric Oxygen Therapy dostarczamy tlen do wszystkich narządów i tkanek w naszym organizmie.

 

Więcej informacji na www.floatingtarnow.pl oraz www.oxymedicina.pl